Ziņas

Kā tas darbojas

Līdzekļu aprite e-Ls sistēmā notiek šādi:

Lai eLs sistēmu sāktu izmantot pirkumiem, izmantojot internetu,klientam ir jāreģistrējas e-Ls sistēmas vietnē.

Tad klientam ir jāfinansē savs konts ar elektronisko naudu, pirms veicjebkādus pirkumus. Lietotāji var finansēt savu kontu ar ELS International vai citu tirgotāju starpniecību, kas iekļauti tirgotāju katalogā.

Tagad lietotājs ir gatavs veikt pirkumus, izmantojot e-Ls sistēmu. Lietotājs var apmeklēt jebkuru tīmekļa vietni, kas viņu interesē, un iegādāties grāmatu, kompaktdisku vai abonēt iecienītāko žurnālu. Veicot pirkumu, nepieciešamā elektroniskās naudas summa nekavējoties tiks pārskaitīta no klienta konta uz pārdevēja kontu. Tas ir daudz izdevīgāk,nekā apmeklēt pārdevējus personīgi neizdevīgā laikā: vairums cilvēku“sērfo” internetā meklējot nepieciešamo preci vakara laikā, kad darbadiena ir beigusies. Turklāt ir daudz lētāk vienreiz veikt lielu pārskaitījumuuz finansējumu e-Ls kontā un tad maksāt daļu procentu parmaksājumiem e-Ls sistēmā, nekā maksāt par bankas pārskaitījumu ikreizi, kad tiek veikts neliels maksājums. Turklāt ne katra banka pieņem maksājumus pēc kārtas, bet nākamajā dienā pircējs var aizmirst parsavu nodomu vai zaudēt pārdevēja tīmekļa vietnes adresi.

Pēc maksājuma saņemšanas pārdevējs izpilda pasūtījumu, nosūtot pasūtīto grāmatu vai CD pircējam vai informējot viņu par paroli, laipiekļūtu viņa tīmekļa vietnes slēgtajai daļai utt.

Pārdevējam pēc tam, kad viņš ir ieguvis pietiekami daudz līdzekļu e-Lssistēmas ietvaros, var būt nepieciešams pārvērst elektronisko naudu reālā naudā par nākamo preču partiju piegādi vai algu izmaksāšanu saviem darbiniekiem. Lai to izdarītu, pārdevējs izdod pirkšanas rīkojumu,pieprasot ELS International pārvērst elektronisko naudu reālā naudā unpārskaitīt līdzekļus pārdevēja bankas kontā.

Tā kā ELS International ir kredītiestāde, visus darījumus uzskaita tā, it kātie tiktu veikti parastā bankā. Visus aktīvus, kas tiek turēti e-Ls kontos,uzskaita kā aktīvus bankas kontā.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Attiecības starp pārdevējiem un pircējiem regulē Latvijas Republikas noteikumi Nr. 312, kas datēti ar 31.08.1999. “Par preču un mazumtirdzniecības tirdzniecības vienošanās procedūru”.

Pircēju tiesības regulē “Likums par patērētāju tiesību aizsardzību” datēti01.04.1999.

Par preču un pakalpojumu kvalitāti atbildīgā persona ir noteikta saskaņāar Latvijas Republikas likuma “Par patērētāju tiesību aizsardzību” IIIsadaļas 13. pantu.