Likumdošana

ELS International operē ar eLs, ievērojot ES un Latvijas likumdošanu,kas nosaka kredītiestāžu darbību.

ELS International ir eLs sistēmas operators un elektroniskās naudas nodrošinājuma garants ar reāliem naudas līdzekļiem.

Elektroniskā nauda, kas tiek glabāta eLs kontos, ir pārvedama un to var pārskaitīt no viena lietotāja uz citu.

Saskaņā ar tiesību aktiem maksājumi ir neatsaucami, ja tie ir parakstīti elektroniski. E-Ls sistēmā katru darījumu apstiprina speciāls paraksta kods.

Galvinieks, kas piemēro bankas pakalpojumus, pieņem bezskaidrasn audas maksājumus no eLs sistēmas lietotājiem un ieskaita savus kontus elektroniskajā naudā tādā pašā apjomā un valūtā. Galvinieksn epieņem skaidru naudu par kontu finansēšanu.

Galvinieks neveic nekādas kredītdarbības.

Lai novērstu jebkādus mēģinājumus izmantot eLs sistēmu noziedzīgā ceļā saņemto naudas līdzekļu legalizēšanai, klienta kontā, kurš nav identificēts, ir noteikts bilances limits.

Detalizētāka informācija par eLs sistēmas lietošanas nosacījumiem un noteikumiem noteikta Lietotāja līgumā.